Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Om Pharma Nord

Pharma Nord är en av Europas största tillverkare av produkter med essentiella näringsämnen. Företaget utvecklar, tillverkar och marknadsför vetenskapligt välgrundade kosttillskott och läkemedel baserade på optimal biotillgänglighet, säkerhet och dokumentation.

Pharma Nords forskningsdatabas innehåller fler än 9000 vetenskapliga studier - inklusive ett stort antal studier som genomförts med Pharma Nords egna preparat. 

Databasen är hörnstenen i hela produktutvecklingsprocessen.


Pharma Nords produktionsanläggningar och huvudkontor ligger i Danmark. Pharma Nord har ett stort operativt område, produkterna finns representerade i Europa, Mellanöstern och på de snabbt växande marknaderna i Asien, Ryssland och USA genom 25 dotterbolag och 20 samarbetspartners.


Pharma Nord är ett privatägt aktiebolag.


Dansk kvalitet


Pharma Nord tillverkar kosttillskott, växtbaserade läkemedel och läkemedel i Danmark och är underställt restriktiva danska lagar. 

Eftersom den danska lagstiftningen är högt respekterad på utländska marknader har Pharma Nord valt att möta den ökade efterfrågan på produkterna genom att utöka de danska produktionsanläggningarna istället för att flytta en del av sin produktion till andra länder.


Pharma Nords produktions- och lageranläggningar är belägna i Vojens, 50 kilometer från den dansk-tyska gränsen. Företaget expanderar regelbundet sin verksamhet, på så sätt säkerställs produktionskapacitet och optimala förhållanden för framtida tillväxt och utveckling.


Ett starkt varumärke

Pharma Nord har blivit ett välkänt varumärke i många länder, framför allt på grund av den karakteristiska designen med sin välkända "quality beacon", den gyllene morteln, "titthålet" till produkterna inne i askarna, de exklusiva guldinramade förpackningarna och det enhetliga Bio-konceptet. Konsumenter, återförsäljare och vårdpersonal förknippar detta med grundlig forskning och en hög biotillgänglighet och säkerhet.

 i butiken mitt på gå gatan i Mariestad har vi ett stort sortiment av Pharma Nords produkter, nedan visar vi några av dom