Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Hårmineralanalys

Hårmineralanalys, eller håranalys, är ett verktyg för att mäta mineralstatus och klarlägga metabolisk typ.

Men vad är en hårmineralanalys och vad är det som skiljer den från till exempel en blodanalys?

Vitaminer, mineraler, aminosyror och enzymer är livsviktiga komponenter för kroppens uppbyggnad och funktion.

Alla biokemiska processer i kroppen kräver näringsämnen.

Samspelet och den inbördes relationen mellan dessa näringsmässiga byggstenar har visat sig ha stor betydelse för hälsan.

När det här samspelet rubbas riskerar vi att bli sjuka.

Alla människor är olika och har olika näringsmässiga behov.

Du och jag är olika och har en biokemisk individualitet som kräver anpassade halter näringsämnen för att vi ska vara i balans, må bra och hålla oss friska.

Den moderna människan utsätts dagligen för gifter – du får i dig miljögifter, kemikalier, konserveringsmedel och medicinrester från luften du andas, vattnet du dricker och maten du äter.

Din kropp behöver rätt mängd näring för att dels skydda kroppen mot toxiska ämnen, dels kunna eliminera gifterna och föra dem ut ur kroppen.

Kroppens hormoner och finkänsliga ämnesomsättning påverkar i hög grad hur du mår och om du kan hålla dig frisk.

Dina hormonella körtlar, de endokrina organen, och dess balans och funktion är beroende av rätt mängd näringsämnen för att fungera som de ska.

Att analysera den näringsmässiga statusen genom hårmineralanalys har många fördelar jämfört med analyser av andra vävnader, eftersom den visar graden av mineralretention i kroppen.

Att testa metaller i urinen mäter endast vilka och hur mycket mineraler som utsöndras.

Blodet visar vilka mineraler som för tillfället absorberas och cirkulerar innan de utsöndras och/eller avskiljs i lagringsdepåer.

Blod- och urinprov visar mineralstatusen i kroppen endast vid en viss tidpunkt.

Mineralkoncentrationer som återfinns i håret däremot, representerar intag eller exponering som pågått länge, vilket gör hårmineralanalysen användbar för näringsmässiga och epidemiologiska studier.

Vi samarbetar med Alpha Plus som samarbetar med NutriTech Scandinavia AB som sedan 1990 är representant i

Trace Elements är ett internationellt laboratorie- och näringskonsultföretag som förser terapeuter och läkare med högklassiga hårmineralanalyser.

Trace Elements, Inc. har genomfört och tolkat mer än 2 miljoner hårmineralanalyser.

De finns representerade i mer än 40 länder och är idag världsledande inom detta område.

Grundaren av Trace Elements, Inc., Dr David L. Watts är internationellt ett mycket aktat namn inom näringsforskningen, och anlitas som föredragshållare över hela världen