Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Personer med IBS har ofta D-vitaminbrist

Många personer som lider av IBS har låga nivåer av D-vitamin, det visar en studie gjord på Universitet i Sheffield. D-vitaminbrist kan ge trötthet och smärtor i kroppen. Men vitaminbristen kan också öka risken för svårare tillstånd som depression, benskörhet, fetma, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar.


D-vitamin bildas i huden när solen är som starkast under några få sommarmånader. Via maten får vi i oss ytterst lite D-vitamin jämfört med vad vi får under sommaren. Många svenskar har därför brist på D-vitamin under vintern. Det är det viktigt att under den mörkaste årstiden ta ett D-vitamintillskott.


Nu har en brittisk studie, som nyligen publicerades i tidskriften BMJ Open Gastroenterology, visat att många personer som lever med IBS också har D-vitaminbrist.

IBS har en försvagande funktionell störning i mag-tarmsystemet. 15-20 procent av svenskarna lider av sjukdomen.


Symtomen på IBS är svullnad, diarréer, förstoppning, gaser och så vidare. Trots att sjukdomen är så vanlig finns inget läkemedel som botar men det finns olika sätt som dämpar symtomen och tillvägagångssättet varierar på individnivå.


Vad som orsakar IBS kan man inte säkert säga men man vet att viss kost, stress, oro och ångest förstärker symtomen. Forskarna har sett inflammatoriska förändringar i tarmens nervssystem på IBS-patienter och det ger hopp för nya behandlingsmetoder.


På grund av att det som triggar symtomen och effekterna av dem varierar stort från individ till individ går det inte att ge några generella råd. Ofta är det upp till den enskilda personen att testa sig fram bland mat, kosttillskott och olika varianter av motion för att se vad som passar.

IBS-personer lider ofta i tysthet och de med svårare symtom upplever en begränsning i livet eftersom de ofta vill försäkra som att de ska ha nära till en toalett.


Ett forskningsteam lett av läkaren Bernard Corfe, vid Universitet i Sheffield undersökte sambandet mellan D-vitaminnivån och svårighetsgraden av IBS-symtom och hur det påverkade försökspersonernas livskvalitet.


Av de 51 patienter med IBS som deltog i studien hade 82 procent otillräckliga nivåer av D-vitamin. De som hade låga nivåer av D-vitamin rapporterade också att det hade en sämre livskvalitet.

En av forskarna har själv levt med IBS i över 30 år och upplevde en signifikant förbättring av symtomen efter att ha tagit en hög dos av vitamin D3 tillskott under flera år.


Långvarig D-vitaminbrist spelar en roll i allt från vanliga förkylningar och värk i kroppen till årstidsbundna depressioner men också allvarliga tillstånd som cancer, benskörhet och hjärtsjukdomar.


Nu planerar forskarna i Sheffield att genomföra större kliniska studier eftersom D-vitamin så tydligt vekar kunna hjälpa IBS-patienter.


Källa: Daily Mail.